نگاره‌هایی از هفتم آبان 1395
گردهمایی مردمی در پاسارگاد

چنانچه با گوشی همراه این برگه را می بینید، گوشی خود را به شیوه ترازی (افقی) بگیرید

تصاویر 7 آبان 1395 از پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ
تصاویر 7 آبان 1395 از پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر 7 آبان 1395 از پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر 7 آبان 1395 از پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ تصاویر ۷ آبان ١۳۹۴ از حضور مردمی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش بزرگ

با سپاس از: malihu

...بارگذاری
Open images thumbnails
برای دیدن تصاویر دیگر بر روی همین تصویر کلیک کنید